Meteen naar de inhoud
Home » Toepassingen » Safety Simplifier & linken van Noodstops

Safety Simplifier & linken van Noodstops

  • door
Simplifier

Beschrijving van de toepassing

Automatisch geleide voertuigen (AGV’s) zijn het innovatieve antwoord voor geautomatiseerde materiaal- en goederenstromen in bedrijven of in de intralogistiek. Ze verbinden logistiek individuele verwerkingsmachines, geautomatiseerde cellen of zelfs handmatige werkstations. Met het toenemende aantal AGV’s worden er echter ook nieuwe eisen gesteld aan de veiligheidstechnologie.

Het is vaak nodig om de AGV-noodstop aan elkaar te koppelen of om meerdere AGV’s vanaf vaste bedieningsstations via een noodstop te stoppen. Met zijn draadloze mesh-netwerk is de Safety Simplifier de ideale oplossing voor de veiligheidsrelevante koppeling van meerdere AGV’s met elkaar en/of met stationaire machines. Op elke machine en elke AGV wordt een Safety Simplifier gemonteerd. Elke Safety Simplifier fungeert als een master en functioneert stand-alone, zodat AGV’s ook flexibel uit het systeem verwijderd en weer toegevoegd kunnen worden. De gewenste logica kan via de software worden geprogrammeerd en veilige in- en uitgangen kunnen naar wens worden uitgewisseld en gebruikt voor decentrale uitschakeling van de AGV.

Simplifier

Netwerken van tot 250 automatisch geleide voertuigen via Wireless Safety.

Simplifier

Voordelen in de toepassing

  • Veilige, decentrale uitschakeling van AGV-systemen
  • Veilige koppeling van installaties met AGV
  • Onbeperkt aantal AGV-systemen kan worden geïntegreerd
  • Evaluatie van veilige functies op de AGV (noodstop, scanner, enz.) via de veilige ingangen
  • Flexibel uitbreidbaar systeem voor uitbreiding van de fabriek

Toepassing zonder gebruik te maken van AGV’s

Linken van Noodstops van verschillende machines is uiteraard ook mogelijk. Zo kan u over grote afstanden zonder dat het nodig is om kabels te trekken de noodstops met elkaar linken. 

De Safety Simplifier kan eenvoudig deze veilige signalen communiceren over de veilige Wifi bandbreedte. 

U bespaart hardware kosten doordat u de kabels niet dient aan te kopen, te plaatsen. Hiernaast kan de wiring intern al gebeuren en hoeft u dit niet meer te doen. 

Tenslotte bent u ook nog heel flexibel om hier nog andere knoppen of safety devices aan toe te voegen.

 

In de praktijk wordt vaak de vraag gesteld of het verplicht is om de noodstop te koppelen. Veel robotintegratoren en eindgebruikers zien hier tegenop, omdat men weet dat de deelmachines zijn uitgevoerd met verschillende EN 954 categorieën, cq. PL- of SIL niveaus of met verschillende stopcategorieën.

De norm NEN-EN-ISO 11161 geeft in paragraaf 8.11 de volgende basiseisen:

De integrator zal het IMS besturingssysteem zodanig ontwerpen en construeren dat de noodstop niet alleen de deelmachine(s) in de veiligheidszone waar hij is geplaatst stopt, maar ook alle apparatuur upstream en/of downstream als het doorwerken daarvan gevaarlijk kan zijn. Na bediening van een noodstop voor een zone mogen er geen gevaren bestaan bij de interface tussen de zone en andere delen van de machine. Alle IMS noodstopknoppen moeten hetzelfde werkgebied hebben of anders een duidelijk herkenbaar werkgebied hebben.

In principe wijk je af van de standaardregel als je verschillende noodstopzones creëert. Dat is niet verboden, als er maar aan de bovengenoemde criteria wordt voldaan. Een veel gemaakte praktijkfout is dat bij een noodstopbediening wel het elektrische circuit (motoren e.d.) van een bepaalde machine wordt afgeschakeld, maar dat de hydraulische en/of pneumatische aandrijving gewoon onder druk blijft staan. Dit is natuurlijk niet acceptabel omdat dit bij een storing of beschadiging in de machinebesturing direct tot gevaarlijke situaties kan leiden.